Toyota CHR

Toyota Rush

Toyota Voxy

Toyota Alphard

Toyota Sienta

Toyota Innova

Toyota Camry

HARGA TOYOTA

 NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T            305,150,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T            325,350,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T            354,150,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T
           373,950,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T            390,350,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T            410,650,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER            400,950,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER            421,250,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL            335,050,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL            356,550,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL            407,850,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER            438,650,000
 NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER            460,250,000
Call Now Button